Umět se nestresovat
je dovednost.
Dá se natrénovat.

Kurz MBSR
(mindfulness based
stress reduction):

Kurz MBSR (mindfulness based stress reduction) byl vyvinut prof. Jon Kabat-Zinnem na Univerzitě v Massachusetts jako mentální trénink vedoucí k prokázáným pozitivním změnám v mozkových strukturách. 

Co absolvováním mbsr získáte? 

Díky kurzu mindfulness získáte po osmi týdnech větší klid, nadhled, budete se méně stresovat a budete schopni lépe pracovat se svými myšlenkami. MBSR kurz nabízí podporu a motivaci, odbornou pomoc a vedení, nahrávky a další studijní materiály. 

Struktura kurzu byla podrobena mnoha výzkumům, díky kterým je při poctivém domácím tréninku po dobu 8 týdnů garantovaná změna v mozkových strukturách, které zodpovídají za zpracování stresu a emocí.  Za pomocí funkčních prvků psychologie, buddhistické meditace a jógy dochází k léčbě chronického stresu, bolesti, úzkosti a dalších psychosomatických obtíží. Naučíte se mindfulness a meditaci jako duševní trénink zaměřený na rozvíjení pozornosti k prožívání přítomného okamžiku a všímání si emocí. V kurzu je zkombinovaná moudrost východní praxe s lékařskými a psychologickými poznatky. Více podrobností a odkazy na výzkumy můžete najít v knize Jon Kabata-Zinna Život samá pohroma nebo v těchto videích zde nebo zde.

MBSR se vyučuje po celém světě s cílem pomáhat lidem zvládat stresdepreseúzkosti, bolest a psychosomatická onemocnění. Program MBSR je nabízen v nemocnicích a dalších zdravotnických centrech. Prošly jím desítky tisíc pacientů a dnes je považován za excelentní příklad praxe psychosomatické a také tzv. participativní medicíny, kdy se pacient spolu s lékaři aktivně podílí na prevenci nemocí a zlepšování svého zdraví.

woman, yoga, meditation

 

Já absolvuji učitelský výcvik mbsr u Lot Heijke, u které mám pro tento kurz a vaše bezpečí také supervizi.

Aktuální nejbližší termín pro online kurz:

letní relax s mindfulness online červenec – srpen 2022: všední dny večer nebo víkendy dle dohody a preferencí skupiny. Online varianta, abyste se mohli připojit odkudkoliv z dovolené,  včetně možnosti záznamu. Celkem 8 setkání po 2,5-3hod a jedno celodenní po 6 hod  (to je dohromady 30hod kurzu)

Cena 5000Kč/30hod (cca 160Kč/hod) Sleva možná pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené. Cenu je možné rozložit až do tří splátek.) 

Pokud byste se chtěli zapsat, napište mi na paula@paulafassati.cz telefonní kontakt na vás. Po obdržení kontaktu si s každým z vás krátce zavolám a společně ověříme, zda je pro vás kurz vhodný a může splnit vaše očekávání. 

Akreditovaný kurz trvá 8 týdnů, setkání je vždy jednou týdně na necelé tři hodiny a jedno celodenní setkání v sobotu v poslední třetině kurzu. Kurz offline probíhá ve skupině o maximálním počtu 10 účastníků, online maximálně 25 účastníků. Obsah offline i online kurzu je totožný, cena se liší kvůli výši provozních nákladů. Výhodou offline setkání je intenzivnější kontakt a větší vzájemná podpora a prolnutí skupiny, výhodou online je větší dostupnost a časová úspora.